Επιλεγόμενο Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Τα μαθήματα στο επιλεγόμενο μάθημα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ξεκινάνε την Πέμπτη 12.10.2017.
Οι φοιτητές θα ασκούνται κάθε Πέμτπη 17.00-19.00.
Συντοντιστής μαθήματος ο αναπλ. καθηγητής κος Γρηγόρης Βενέτης.
 
Από την Γραμματεία