ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ" Ε- ΕΞΑΜ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τη δήλωση εγγραφής για το ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
"ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ" Ε- ΕΞΑΜ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 
 στη Γραμματεία της Προσθετικής στον 6ο όροφο.