ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "Προσθ.Αποκ. στα πλαίσια ολοκλ. Οδοντ.φροντίδας" Z- ΕΞΑΜ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τη δήλωση εγγραφής για το ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
"Προσθ.Αποκ. στα πλαίσια ολοκλ. Οδοντ.φροντίδας" Ζ- ΕΞΑΜ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 
 στη Γραμματεία της Προσθετικής στον 6ο όροφο.