Πρόσκληση Συνέλευσης 357_09.10.2017_Ανακοινοποίηση στο ορθό