Πρόσκληση Συνέλευσης 363_16.01.2018_Ανακοινοποίηση το ορθό