ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 
Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση έως τη Δευτέρα 12/2 και ώρα 13:00, αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
Υπόγειο κτιρίου Διοίκησης, δίπλα στην Αίθουσα Τελετών.
 
Πληροφορίες:
Σοφία Προύσαλη
τηλ. 2310 997191,
email: prousali@auth.gr