Ανακοίνωση Εργ. Ενδοδοντολογίας για τους φοιτητές Β΄εξαμ. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα άσκησης στο Β΄ εξάμηνο στο μάθημα "Βιολογία των Οδοντικών Ιστών" άλλαξε σε σχέση με το Ωρολόγιο που έστειλε το Οδοντιατρικό Τμήμα και είναι το παρακάτω κάθε:
Παρασκευή 08:00-09:00 Παράδοση όλα τα τμήματα μαζί στην Αίθουσα Παραδόσεων ( μπλε αμφιθέατρο στο Α΄Υπόγειο ΑιΠ)
Τρίτη  08:00-09:00 σεμινάριο το Τμήμα Β3  Αίθουσα 4α
Τρίτη 13:00-14:00 σεμινάριο το Τμήμα Β1 Αίθουσα 4α
Τρίτη 15:00-16:00 σεμινάριο το Τμήμα Β2 Αιθουσα Παραδόσεων ( μπλε αμφιθέατρο στο Α΄Υπόγειο ΑιΠ)
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 26-2-18.
 
Από το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας