Ανακοίνωση Εργ. Ενδοδοντολογίας για Δ΄ εξαμ. 2018

Ανακοίνωση 
 
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Δ΄εξαμ. 2018 ότι για την άσκησή τους στο εργαστήριο του μαθήματος " Προκλινική Ενδοδοντία Ι & ΙΙ" του εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας.
θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
 
4 ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ (αυτά μπορεί να είναι τομείς ή κυνόδοντες της άνω ή της κάτω γνάθου)
 
Από το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας