Νέα :


Πρακτικό Σεμινάριο

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 • Σχολή Επιστημών Υγείας

  Οδοντιατρικό Τμήμα

  Εργαστήριο Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

  1. Σάββατο 10 Μαΐου 2014

   7ος Όροφος Οδοντιατρικό Τμήμα

   1. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής διοργανώνει πρακτικό σεμινάριο για την ενίσχυση της δεξιότητας του γενικού οδοντιάτρου.

    Το Πρακτικό περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα :

    Χειρουργική στόματος (αφαίρεση εγκλείστων δοντιών, αποκάλυψη εγκλείστων, επιπλοκές και αντιμετώπιση, ειδικές κατηγορίες ασθενών) Περιλαμβάνεται θεωρητική ανάπτυξη (πρωτόκολλο εφαρμογής, οδηγίες μετεγχειρητικής φροντίδας, πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών), εργαστηριακή άσκηση και κλινική επίδειξη σε ασθενείς.

    Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

    Επιστημονικά Υπεύθυνος : Καθηγητής Κ. Αντωνιάδης

    Εκπαιδευτές-Διδάσκοντες: Κώστας Αντωνιάδης, καθηγητής, Λάμπρος Ζουλούμης, αναπλ. καθηγητής, Στέλιος Δαλαμπίρας, αναπλ. καθηγητής, Γρηγόρης Βενέτης, επικ. καθηγητής, Ιωάννης Τηλαβερίδης, επικ. καθηγητής, Kώστας Βαχτσεβάνος, επικ. καθηγητής

    Εκπαιδευτές:

  2. I.Aετόπουλος,επιστημονικός συνεργάτης,Ν.Κεχαγιάς, επιστημονικός συνεργάτης, Γ. Κολούτσος, επιστημονικός συνεργάτης, Γ. Καρακινάρης, επιστημονικός συνεργάτης, Θ. Κυργίδης, επιστημονικός συνεργάτης

   Πληροφορίες

   Ευσταθιάδου Π. Τηλ. 2310999651 Fax 2310999451 e-mail: voula@dent.auth.gr

   Κόστος συμμετοχής: 100ευρώ


  some_text