> ΤΜΗΜΑ
Κεντρική Γραμματεία Οδοντιατρικής Σχολής

Η διοίκηση της Σχολής στηρίζεται στην Γραμματεία, η οποία ασχολείται με τη διεκπεραίωση φοιτητικών και διοικητικών ζητημάτων της Σχολής, υπάγεται στα διοικητικά όργανα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στεγάζεται στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.

Η Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής στεγάζεται στο Α' Υπόγειο του κτιρίου της σχολής και δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 14:00

 

 

 
Προσωπικό Γραμματείας

1.                Σαροπούλου Βασιλική

Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλ.: 2310 99 - 9471

 

 

2.         Τσίμα Θεοδώρα

Υπεύθυνη πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωση εγγράφων

            Τηλ.: 2310 99 - 9475

 

 

3.         Καραμπατζάκη Βαρβάρα  

Φοιτητικά θέματα

            Τηλ.: 2310 99 - 9468

 

4.         Παναγιώτου Αγλαϊα

Εξυπηρέτηση ΟΜΕΑ

            Τηλ.: 2310 99 - 9635

 

 

5.         Σαμουηλίδου Αλεξάνδρα

Υπεύθυνη μεταπτυχιακών θεμάτων

            Τηλ.: 2310 99 - 9477

 

 

6.         Θεοδωρούδη Μαρία

Υπεύθυνη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Επιτροπή δεοντολογίας

            Τηλ.: 2310 99 - 5013

 

 

7.         Αυγελή Ζωή

Υπεύθυνη προγράμματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»

            Τηλ.: 2310 99 - 5022

 

 

8.         Κατσούλη Ιουλιάνα

Κλητήρας

            Τηλ.: 2310 99 – 9476

9.         Για ραντεβού οδοντιατρικών εργασιών

            Τηλ.: 2310 99 – 9498