Εργαστήρια

Department of Dentoalveolar Surgery, Implantology and Oral Radiology

Το Εργαστήριο ανήκει στον Τομέα Στοματικής - Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας (πρώην Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος). Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία με ταυτόχρονη πρακτική και κλινική άσκηση των φοιτητών στα αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Τοπικής Αναισθησίας στην Οδοντιατρική, της Ακτινολογία Στόματος και της πρόληψης και αντιμετώπισης Επειγουσών Συστηματικών Καταστάσεων στο Οδοντιατρείο, συμπεριλαμβανομένης και της  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

 

Department of Operative Dentistry

The Department of Operative Dentistry was established in 1959 (N.Δ. 3974/1959 ΦΕΚ188/7-9-59 τ.Α΄) and belongs to the Section of Pathology and Therapeutics of Dental Tissues. The main objective of the Department of Operative Dentistry is to educate dental students on the topic of Operative Dentistry, which includes basic knowledge in diagnosis, prevention, treatment and rehabilitation of caries and other diseases of hard dental tissues.

Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Το εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανήκει στον Τομέα Παθολογίας-Χειρουργικής Στόματος. Στο εργαστήριο ανήκει και η Πανεπιστημιακή κλινική της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Department of Oral Medicine / Pathology

Oral Medicine and Oral Pathology  is the discipline of dentistry concerned with the oral health care of medically complex patients--including the diagnosis and management of medical conditions that affect the oral and maxillofacial region. Furthermore Oral Medicine and Oral Pathology  represents the dental specialty that not only identifies and manages diseases affecting the oral and maxillofacial regions but in the same time, investigates the causes, processes and effects of these diseases.

Department of Pediatric Dentistry

The department of Paediatric Dentistry runs an undergraduate and a postgraduate education program.

In the undergraduate program of Paediatric Dentistry, students acquire knowledge regarding the examination, diagnosis, treatment planning, applying individualized prevention programs, and executing restorative dental treatment by 4-hand quadrant dentistry in children and adolescents. The students should also be capable of identifying normal growth and development as well as the characteristics of medically compromised and special needs patients.

Department of Preventive Dentistry, Periodontology and implant Biology

The Department of Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology,is part of the  Section of Orthodontics and Periodontology.Main focus of the Department is the training of undergraduate students in Preventive dentistry, Periodontology and Implant Biology and provides fundamental knowledge of diagnosis,prevention and treatment of periodontal diseases ,prevention of caries and of periodontal and peri-implant tissues.

Department of Prosthodontics

Laboratory of Prosthodontics

 

The Laboratory of Prosthodontics was established in 2017, with Ministerial Decision no. 25209/2017 (GG 692 7-3-2017, issue B), following the merging of the following Departments:

(a) Department of Fixed Prosthesis and Implant Prosthodontics [established in 1971 by Royal Decree no. 413/1971 (GG 126/24-6-1971 issue A) under the name Department of Fixed Dental Prosthesis, and renamed Department of Fixed Prosthesis and Implant Prosthodontics in 1997 by Ministerial Decision no. Β1/437/1997 (GG 993/7-11-97, issue B)]; and