ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-->Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 13-14 Νοεμβρίου 2020, The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

English translation unavailable for .