ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ"

English translation unavailable for ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ".