ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡ.ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι&ΙΙ

English translation unavailable for ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡ.ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι&ΙΙ.