ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

English translation unavailable for ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι.