Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ188/7-9-59 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/129/1997 (ΦΕΚ 338/14-5-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών.
 
Αντικείμενο Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας: Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Μικροβιολογία οδοντικών και περιακρορριζικών ιστών,  Προκλινική και Κλινική Ενδοδοντία, Οδοντικός τραυματισμός, Χειρουργική Ενδοδοντία.
Προσωπικό του Εργαστηρίου:3 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή, 2 Επίκουροι Καθηγητές.

Διευθυντής εργαστηρίου: