Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Οδοντογναθικής Χειρουργικής.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/434/1997 (ΦΕΚ 987/7-11-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, ο οποίος μετονομάστηκε σε Τομέας Στοματικής - Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας με την Υπουργική Απόφαση 115899/Ζ1/2016  (ΦΕΚ 2835/7-9-2016 τ.Β΄).

Στο Εργαστήριο Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανήκει και η Πανεπιστημιακή κλινική της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

 

Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας, της γναθοπροσωπικής περιοχής και του τραχήλου, όπως παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, των οστών των γνάθων, των χειλέων, των σιελογόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης, του γναθοπροσωπικού τραύματος, των οδοντογενών παθήσεων των ιγμορείων, προπροσθετική χειρουργική και εξειδικευμένη εμφυτευματολογία, ασθενείς με σχιστία, με σκελετικές δυσαρμονίες του προσώπου, και την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου, όγκους καλοήθεις και κακοήθεις, πρωτογενείς ή μεταστατικού, καθώς και τις λεμφαδενικές τραχηλικές μεταστάσεις των παραπάνω όγκων και την αισθητική-επανορθωτική αποκατάσταση των ιστών της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη. διάγνωση και τη χειρουργική παθολογία των παραπάνω νοσημάτων.

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Συνημμένα αρχεία: