Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά
 
Το Εργαστήριο Ορθοδοντικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄) και ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας.
 
Σκοπός
Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι: 
(α)   η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξάμηνου σπουδών στο μάθημα της Ορθοδοντικής και
(β)   η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κλινική ειδικότητα της Ορθοδοντικής στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική, του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.
 
 
Προπτυχιακή εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξάμηνου σπουδών σπουδών περιλαμβάνει:
(α) Θεωρητικά μαθήματα στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής με σκοπό την παροχή γνώσης για την αξιολόγηση φυσιολογικών ή διαταραγμένων σχέσεων των ανατομικών δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, την αναγνώριση των συγκλεισιακών και σκελετικών ανωμαλιών καθώς και την παροχή γνώσης για τη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση συγκλεισιακών προβλημάτων της νεογιλής, μικτής και μόνιμης οδοντοφυΐας.
(β)  Κλινική εκπαίδευση και διδασκαλία των  διαγνωστικών  εξετάσεων στην Ορθοδοντική  και των δυνατοτήτων που παρέχουν, καθώς και παροχή γνώσης για την αιτιολογία και τη διάγνωση των συγκλεισιακών προβλημάτων της Τάξης Ι,  Τάξης ΙΙ  και της Τάξης ΙΙΙ κατά Angle με τα αντίστοιχα θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, καταστολή και την αντιμετώπισή τους. Περιλαμβάνει επίσης κλινική εκπαίδευση και διδασκαλία σε προβλήματα που αφορούν διάφορες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και σύνδρομα και παρέχονται γνώσεις  για  τη συνδυασμένη ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική για την αντιμετώπισή τους.
 
 
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική αποσκοπεί στην εκπαίδευση οδοντιάτρων στην κλινική ειδικότητα, στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αποβλέπει όπως προετοιμάσει τον οδοντίατρο για την άσκηση της Ορθοδοντικής σε πλέον σύγχρονο και προχωρημένο επίπεδο, παρέχοντας πλήρη και ευρεία ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαρκή κλινική εμπειρία σε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους. Το πρόγραμμα έχει σαν κύριο αντικείμενο τη θεωρητική και την πρακτική κατάρτιση του οδοντιάτρου κατά τρόπον ώστε στο τέλος της εκπαίδευσης να είναι σε θέση:
(α)  Να αναγνωρίζει και διαγιγνώσκει τις ανωμαλίες της σύγκλεισης των δοντιών και του γενικότερου οδοντογναθικού συμπλέγματος, καθώς επίσης και τη δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.
(β)  Να εφαρμόζει προληπτική, κατασταλτική ή θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των ως άνω ανωμαλιών με μετακινήσεις δοντιών ή και με έλεγχο της αύξησης του οδοντοπροσωπικού συμπλέγματος με ορθοδοντικές ή ορθοπεδικές δυνάμεις αντίστοιχα.
(γ)  Να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς στη διάγνωση και αντιμετώπιση περιπτώσεων σκελετικών οδοντοπροσωπικών δυσπλασιών, κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και περιπτώσεων ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία με άλλες ειδικότητες ή γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής.
 
Από τη 1η Σεπτεμβρίου 2014, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι αναγνωρισμένο ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ορθοδοντικών Προγραμμάτων (NEBEOP), όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του NEBEOP (www.NEBEOP.org).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ      
       
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό     
       
Μόσχος A. Παπαδόπουλος Καθηγητής & Διευθυντής mikepap@dent.auth.gr 2310-999556
Όλγα-Ελπίδα Κολοκυθά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια okolok@dent.auth.gr 2310-999574
Θεοδοσία Ν. Μπαρτζελά Επίκουρη  Καθηγήτρια   2310-999556
Αθηνά Χατζηγιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια achatzigianni@dent.auth.gr 2310-999556
       
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.      
Γεώργιος Κολοκυθάς Ομότιμος Καθηγητής    
Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Καθηγητής    
Νικόλαος Τοπουζέλης Καθηγητής    
Σωσσάνη Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    
Ανδρέας Ζαφειριάδης Αναπληρωτής Καθηγητής    
Ελένη Μαρκοβίτση-Γεωργιάδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    
Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Καθηγήτρια    
Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια    
       
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι      
     
       
Επιστημονικοί Συνεργάτες      
Ελευθέριος Κακλαμάνος ekaklam@dent.auth.gr 2310-999556  
Ανδρέας Καραμούζος andkar@dent.auth.gr 2310-999556  
Ευαγγελία Χατζησταύρου liaortho@dent.auth.gr 2310-999556  
Ειρήνη Τσαγκάρη etsagkar@dent.auth.gr 2310-999556  
Ευφημία Κουμπιά ekoumpia@dent.auth.gr 2310-999556  
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης klazarid@dent.auth.gr 2310-999556  
       
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Περίοδος 2018-2021)    
Θωμάς Γεωργιάδης thomasgeor@dent.auth.gr 2310-999559  
Βασίλειος Δόντσος vdontsos@dent.auth.gr 2310-999559  
Βασίλειος Ευαγγελίδης vasileed@dent.auth.gr 2310-999559  
Δημήτριος Κατσάνος dkatsano@dent.auth.gr 2310-999559  
Γεώργιος Κουβέλης kouvelig@dent.auth.gr 2310-999559  
Αικατερίνη Παπαδημητρίου aikatepv@dent.auth.gr 2310-999559  
       
Υποψήφιοι Διδάκτορες      
Ιωάννης Ζωγάκης izogakis@dent.auth.gr 2310-999556  
Κωνσταντίνος Κόντος kokontos@dent.auth.gr 2310-999556  
Αγγελική Μαζάρη amazari@dent.auth.gr 2310-999556  
Περικλής Πάνος ppanos@dent.auth.gr 2310-999556  
Φάντι Ταράουνε tarawneh@dent.auth.gr 2310-999556  
Κωνσταντίνος Μπάκος bakosdc@yahoo.gr 2310-999556  
       
Γραμματεία      
Ελένη Μαργαρίτη emargariti@dent.auth.gr 2310-999556  
       
Βοηθητικό προσωπικό      
Κωνσταντίνα Θεοφανίδου konstantinatheofanidou@gmail.com 2310-999559, 2310-999542  
       
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος    
Antoin Assouad 1994-1997    
Ελένη Γιαννιού 1994-1997    
Θεοδώρα Κούτσικου 1994-1997    
Φωτεινή Μουαμελετζή 1994-1997    
Γιάννης Παπαγεωργίου 1994-1997    
Λαμπρινή Παπαγεωργίου 1994-1997    
Ιωάννα Γεωργιακάκη 1997-2000    
Ανδρέας Καραμούζος 1997-2000    
Ανέστης Μαυρόπουλος 1997-2000    
Βασίλειος Πεϊτσίνης 1997-2000    
Άννα Διαμαντίδου 2000-2003    
Αγγελική Μαζάρη  2000-2003    
Γεωργία Παππά 2000-2003    
Παναγιώτης Φούρκας 2000-2003    
Νικόλαος Κούπης 2003-2006    
Αριστείδης Μέλκος 2003-2006    
Περικλής Πάνος 2003-2006    
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου 2003-2006    
Φάντι Ταράουνε 2003-2006    
Χριστιάνα Γκιόκα  2006-2009    
Ελευθέριος Κακλαμάνος 2006-2009    
Λουίζα Μαλαχιά - Γεροντοπούλου 2006-2009    
Σοφία Μαυρουδή 2006-2009    
Ariel Sluzker 2006-2009    
Χριστίνα Χατζηνικήτα 2006-2009    
Έλενα Αλεξίου 2009-2012    
Κωνσταντίνα Αλμπάνη 2009-2012    
Αργυρώ Κεχαγιά 2009-2012    
Κλεομένης Παμφιλίδης 2009-2012    
Αναστασία Παρίσκου 2009-2012    
Μαρία Χατζούδη 2009-2012    
Μαρία Κουράκου 2012-2015    
Ηλίας Μυστακίδης 2012-2015    
Αναστασία Πουλιάκη 2012-2015    
Αικατερίνη Σαμανδαρά 2012-2015    
Ζωή Τριαντοπούλου 2012-2015    
Κλεοπάτρα Τσιούλη 2012-2015    
Ηλίας Γιαντικίδης 2015-2018    
Ιωάννης Δούλης 2015-2018    
Γεώργιος Εμμανουηλίδης 2015-2018    
Βασίλειος Ζυμπερδίκας 2015-2018    
Κωνσταντίνος Μαραθιώτης 2015-2018    
Ηλέκτρα Τούλια 2015-2018    
       
Διδάκτορες      
Θεοδώρα Κούτσικου 2000    
Ελένη Γιαννιού 2001    
Όλγα Κολοκυθά 2002    
Ιωάννα Γεωργιακάκη 2003    
Αθανάσιος Νασιόπουλος 2003    
Γιάννης Παπαγεωργίου 2007    
Ανδρέας Καραμούζος 2007    
Ευαγγελία Χατζησταύρου 2009    
Αλέξανδρος Μούλλας 2010    
Ιωάννα Γιδαράκου 2011    
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου 2013    
Ιωάννης Μανουκάκης 2014    
Γεωργία Παππά 2014    
Carole Mouhanna - Fattal 2015    
Μιχαέλα Γιαννοπούλου 2016    
Αναστάσιος Ζαφειριάδης 2017    
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης 2017    
Ευφημία Κουμπιά 2018    
       
Επίτιμοι Διδάκτορες      
Robert Moyers 1980    
Erich Hausser 1985    
Thomas Graber 2005    
Samir Bishara 2010    
Thomas Rakosi 2015    

 

Διευθυντής εργαστηρίου: