Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής ιδρύθηκε το 2004, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 119340/Β1/2004 (ΦΕΚ 1648/5-11-04 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, ο οποίος μετονομάστηκε σε Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας με την Υπουργική Απόφαση  116091/Ζ1/2016 (ΦΕΚ 2252/20-7-2016 τ.Β΄, διόρθωση ΦΕΚ 4101/20-12-2016 τ.Β΄).

 

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής. Αυτή περιλαμβάνει γνώσεις για την εξέταση, διάγνωση, σχέδιο θεραπείας με εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος πρόληψης και παροχή οδοντιατρικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Επίσης την αναγνώριση της φυσιολογικής ή μη αύξηση τους και τη γνώση των χαρακτηριστικών παιδιών με ιατρικό πρόβλημα ή/και αναπηρία.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στόχοι του προγράμματος είναι να διαμορφώσει οδοντίατρους εξειδικευμένους στην Παιδοδοντιατρική ώστε: α) να φροντίζουν όλες τις στοματικές ανάγκες βρεφών, παιδιών και εφήβων, περιλαμβανομένων και αυτών με γενικά νοσήματα και αναπηρίες, β) να ερευνούν και να αναζητούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους, γ) να συμμετέχουν σε πολυδύναμες ομάδες φροντίδας ειδικών προβλημάτων παιδιών, όπως οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, δ) να αποκτούν την απαραίτητη διδακτική ικανότητα για τη μετάδοση των γνώσεων αυτών.

Διευθυντής εργαστηρίου: