Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ 126/24-6-71 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Παραδοντιολογίας.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας το 1991,με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/251/1991 (ΦΕΚ 362/30-5-91 τ.Β΄) και
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/437/1997 (ΦΕΚ 993/7-11-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας.

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων και περιλαμβάνει βασικές γνώσεις στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των περιοδοντικών νόσων, στην πρόληψη της τερηδόνας και στη μελέτη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών.

Διευθυντής εργαστηρίου: