Εργαστήριο Στοματολογίας

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Στοματολογίας ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.

Το Εργαστήριο Στοματολογίας, λειτουργεί ανελλιπώς από το 1959 (πρώτο έτος της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.). Σήμερα, στεγάζεται στο κτίριο του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, κοντά στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας τμήματα των 3ου και 4ου ορόφων.

Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο  Καθηγητής  Αθανάσιος  Πουλόπουλος

Το γνωστικό αντικείμενο της Στοματολογίας

Η Στοματολογία είναι ο κλάδος της Οδοντιατρικής επιστήμης που ασχολείται:

α) με τη μελέτη της αιτιοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας, των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, της διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης, της πρόγνωσης, της θεραπείας, και της πρόληψης τοπικών νόσων και παθήσεων που αναπτύσσονται στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων αδένων), και

β) με τη μελέτη της σημειολογίας και συμπτωματολογίας συστηματικών νόσων και συνδρόμων που εκδηλώνονται στη στοματογναθοπροσωπική χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων αδένων), η αξιολόγηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει ή να συμβάλει στη διάγνωση της συστηματικής νόσου ή συνδρόμου.

Στόχοι του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Στοματολογίας ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος. Στους στόχους του περιλαμβάνονται:

  1. η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής στο γνωστικό αντικείμενο της Στοματολογίας,
  2. η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (πτυχιούχων της Οδοντιατρικής), ώστε οι εν λόγω επιστήμονες να εξειδικευτούν στη Στοματολογία,
  3. η παροχή περίθαλψης σε ασθενείς με στοματολογικά προβλήματα, που χορηγείται στα πλαίσια των προπτυχιακού και μετεκπαιδευτικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου,
  4. η έρευνα, σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Στοματολογίας,  και
  5. η επιμόρφωση οδοντιάτρων και άλλων επιστημόνων σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Στοματολογίας.

Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου

Όνομα

Βαθμός

Τηλέφωνο

email

Αθανάσιος Πουλόπουλος

 Καθηγητής

(+30)2310-999528

akpoul@yahoo.gr

Δημήτριος Ανδρεάδης

Επίκουρος Καθηγητής

(+30)2310-999538

dandrea@dent.auth.gr

Απόστολος Ματιάκης

Λέκτορας

(+30)2310-999535

amatiakis@dent.auth.gr

 

Διοικητικό προσωπικό του Εργαστηρίου

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

email

Χαρίκλεια Λογγινίδου

ΕΕΔΙΠ

(+30)2310-999555

harion@dent.auth.gr

Πηνελόπη Αναστασιάδου

ΕΤΕΠ

(+30)2310-994664

apinelopi@theo.auth.gr

 

Διευθυντής εργαστηρίου: