Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών (EBOE), πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2015, ιδρύθηκε το 2005, με την Υπουργική Απόφαση 32995/Β1/2005 (ΦΕΚ 1713/7-12-2005 τ.Β΄). Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών. Στεγάζεται σε μία έκταση περίπου 200τμ. στον πέμπτο και έκτο όροφο του Μανδαλιδείου Κέντρου Οδοντιατρικών Ερευνών το οποίο αποτελεί κληροδότημα προς την Οδοντιατρική Σχολή για την ανάπτυξη της έρευνας στην Οδοντιατρική Επιστήμη.

 

Το Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Eπιστημών έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2015 για το πεδίο εφαρμογής "ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ".

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της ΤÜV AUSTRIA (Μάρτιος 2017).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οδοντιατρικής καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενά του.

  2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

  3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και την διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και κλινικής έρευνας καθώς επίσης και ποιοτικό έλεγχο.

  4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι: 

Νικολαϊδης Αλέξανδρος, Χημικός, MSc, PhD, Συνεργάτης