Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού

17/09/2020 Αποτελέσματα Εισαγωγής στο ΠΜΣ Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ)
17/09/2020 Αποτελέσματα Εισαγωγής στο ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία της Προσθετικής Οδοντιατρικής 2020-21
11/09/2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
10/09/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2020-21
07/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (OKE & EB) / DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS (DCB & AB) του Τμήματος Οδοντιατρικής
07/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής
07/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής
03/06/2020 Πρόσκληση για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του κ. Ι. Μακρυγιάννη
02/06/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ"
13/03/2020 Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Γεωργίας Βαγροπούλου
10/03/2020 Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής Κωνσταντίνου Μπαξεβάνου
10/03/2020 Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών της Κατεύθυνσης Παιδοδοντιατρικής
09/03/2020 Παρουσιάση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Δήμητρας Κανακουσάκη
04/02/2020 Ανακοίνωση Παρουσίασης διπλωματικής εργασίας της κ. Άννας Φωτίου
24/01/2020 Hμερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Περιοδοντολογίας ΑΠΘ και ΕΚΠΑ
20/01/2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ΠΜΣ «Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος»
08/01/2020 Λειτουργία ΠΜΣ Ιατρικής «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
08/01/2020 Πρόσκληση συμμετοχής στο European Master's Programme_2020-2021
28/11/2019 ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής", προθεσμία για αίτηση απαλλαγής διδάκτρων
22/11/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»
01/11/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ_2019-2020
01/11/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
21/10/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ», ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
11/10/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2019-2020
10/10/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»
09/10/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ»
01/10/2019 Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
24/09/2019 Συνεντεύξεις υποψηφίων για το ΠΜΣ "Παθολογία και Θεραπευτική Στόματος"
12/09/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ "ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ"
12/09/2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΜΣ "ΟΚΕ & ΕΒ"
10/09/2019 Προκήρυξη ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής"
09/09/2019 Πρόσκληση Εδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατεύθυνση "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική" του ΠΜΣ "Παθολογία και Θεραπευτική Στόματος" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
22/08/2019 Προκήρυξη νέου ΠΜΣ «Παθολογία και θεραπευτική του Στόματος» / Announcement for open position for the Program of Postgraduate Studies in "Oral Medicine / Pathology and Therapeutics"
22/08/2019 Προκήρυξη νέου ΠΜΣ «Παιδοδοντιατρική» / Announcement for open position for the Program of Postgraduate Studies in «PAEDIATRIC DENTISTRY»
23/07/2019 Έναρξη λειτουργίας νέου ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
08/04/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ: «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (ΟΚΕ & ΕΒ)
07/01/2019 Απόφαση απαλλαγής διδάκτρων από την καταβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης στα Νέα ΠΜΣ
14/12/2018 Αποτέλεσματα ΠΜΣ ΟΚΕ & ΕΒ
16/11/2018 ΠΜΣ Ενδοδοντολογία: Αποτελέσματα απαλλαγής από την καταβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης
02/11/2018 Ανακοίνωση - Έναρξη μαθήματος "Βιοστατιστική"
23/10/2018 Αίτηση για απαλλαγή από την υποβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης
23/10/2018 Επιτυχόντες ΠΜΣ "ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ"
16/10/2018 Επιτυχόντες «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
16/10/2018 Επιτυχόντες «ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
16/10/2018 Επιτυχόντες «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»
16/10/2018 Επιτυχόντες «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»
09/10/2018 1ο βραβείο e-poster στο 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Οδοντιατρικών Laser
02/10/2018 Ανακοίνωση για συνεντεύξεις και εξετάσεις υποψηφίων στο ΠΜΣ Ενδοδοντολογία
28/09/2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
28/09/2018 Επιτυχόντες ΠΜΣ Προσθετικής

Σελίδες