Στελέχωση ανά εργαστήριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Το γνωστικό αντικείμενο κάθε Εργαστηρίου καθώς και τα στελέχη που διατελούν και διετέλεσαν ανά Εργαστήριο από το 1959 μέχρι το 2014 στο Οδοντιατρικό Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

I. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική – Οδοντιατρική Αναισθησιολογία -Χειρουργική Εμφυτευματολογία & Ακτινολογία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. Τσίρλης, Καθηγητής

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    (ΔΕΠ)

 

Α. Τσίρλης, Καθηγητής

Ε. Τζελέπη, Επίκ. Καθηγήτρια

Ν. Νταμπαράκης, Επίκ. Καθηγητής

Α. Βέης, Επίκ. Καθηγητής

Α. Κονδυλίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Χ. Αγγελόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

Α. Δελαντώνη, Λέκτορας

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

Ι.  Γκανίδης

Α. Αναγνώστου

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

Ε. Ξεβελονάκη

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ                  

 

Σ. Φακαλή (Ανάθεση έργου)

Ζ. Μπασούρ (Ανάθεση έργου)

Δ. Ιορδανίδου (Σύμβαση ορισμένου χρόνου)

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Δ. Χατζηφωτιάδης † 

Δ. Ιακωβίδης † 

Ν. Παρίσης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

Δ. Χατζηφωτιάδης †

Δ. Ιακωβίδης †

Ι. Ελευθεριάδης †

Π. Παπαδημητρίου

Ι.  Λαυρεντιάδης

Ν. Νάτσινας

Δ. Τσουκαλάς

Ν. Παρίσης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΕΤΕΠ)

Α. Τζημάκα – Νάτσινα

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α. Γιακουμής

 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ο.  Σειρηνοπούλου

Χ.  Διαμαντίδης

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 

Μ. Χαραλάμπους

Σ. Χρυσάφης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

 

Π. Παπαγιάννη – Λύγκουρα

Ε. Δημάδη

 

ΙΔΑΧ

 

Α. Ροκά

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΌΡΟΦΟΣ)

 

2ος & 5ος όροφος, Γραφεία

2ος όροφος, Πειραματικό εργαστήριο

2ος & 5ος όροφος, Κλινικές

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΠΣ)

 

Άτυπο ΜΠΣ: 1998-1999

Έναρξη ΜΠΣ: 2003-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

Αφορά στην πρόληψη, διάγνωση και χειρουργική παθολογία και αντιμετώπιση χειρουργικών νοσημάτων στοματικής κοιλότητας και ευρύτερης γναθοπροσωπικής χώρας, όπως παθήσεις του βλεννογόνου, των γνάθων, των χειλέων, των σιελογόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης, των ιγμορείων, του στοματογναθοπροσωπικού τραύματος, προπροσθετική χειρουργική και εξειδικευμένη εμφυτευματολογία, ασθενείς με σχιστία, με σκελετικές αναπτυξιακές δυσαρμονίες του προσώπου, αντιμετώπιση του πόνου, αντιμετώπιση όγκων πρωτοπαθών ή και μεταστατικών καθώς και την αποκατάσταση της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Κ. Αντωνιάδης

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

(ΔΕΠ)

 

 

K. Aντωνιάδης, Καθηγητής

Λ. Ζουλούμης, Αναπλ. Καθηγητής

Σ. Δαλαμπίρας, Αναπλ. Καθηγητής

Σ. Τσόδουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Βενέτης, Επίκ. Καθηγητής

Κ. Βαχτσεβάνος, Επίκ. Καθηγητής

Ι. Τηλαβερίδης, Επίκ. Καθηγητής

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Π. Ευσταθιάδου

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (άμισθοι)

 

Γ. Καρακινάρης

Γ. Κολούτσος

 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Ε. Γουρζουλίδου

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

 

Π. Γιαννούλης

Δ. Χατζηφωτιάδης †

Χ. Μάρτης

Δ. Καρακάσης

Ν. Λαζαρίδης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Σ. Χρυσάφης

Γ. Θωμόπουλος

Ι. Λέτσης

Ε. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου

Σ. Ιορδανίδης

Α.Τριανταφυλλίδου

Ι.  Δημητρακόπουλος

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

 

Σ. Καραβασίλη

Σ. Καλπακίδου

Α. Σκούρα

Χ. Ιωάννου

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (άμισθοι)

 

Θ. Γιαννούλη

Ε. Καρνέζη

Χ. Μάκος

Γ. Παντέλας

Ι. Τσάμης

Μ. Ψιμοπούλου

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

7ος όροφος, Γραφεία

2ος όροφος, Εργαστήρια, 1 χειρουργείο, εξωτερικά ιατρεία

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στοματικής Γναθοπροσωπικής

   Χειρουργικής

   - Νοσοκομειακή Οδοντιατρική: 2013

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Κλινική Παθολογία Στόματος, Ιστοπαθολογία Στόματος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Α. Κολοκοτρώνης

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Α. Κολοκοτρώνης, Καθηγητής

Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Α. Πουλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Ι. Λινκ Τσατσούλη, Επίκ. Καθηγήτρια

Δ. Ανδρεάδης, Επίκ. Καθηγητής

Α. Ματιάκης,  Λέκτορας

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

 

Χ. Λογγινίδου

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Π. Αναστασιάδου

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Ε. Αναγνώστου Ιατρός-Παθολογοανατόμος

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

 

Ι. Χατζιώτης †

Π. Παπαναγιώτου

Δ. Αντωνιάδης

Α. Επιβατιανός

Α. Μαρκόπουλος

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Ι. Χατζιώτης    †

Α. Καλογιαννίδης

Δ. Λάμπρου   †

Ε. Βεζυρτζή

Ε. Κωνσταντινίδου

Α. Μυλωνά-Χατζιώτου

Κ. Γκοβεδάρος

Α. Φούσιας

Ι. Καταρόπουλος  †

Α. Νινίκα

Α. Κωνσταντινίδης

Γ. Τριγωνίδης

Ι. Καγιάβης  †

Π. Παπαναγιώτου

Χ. Καλέκου-Γρέκα

Μ. Μπελάζη

Δ. Αντωνιάδης

Α. Επιβατιανός

Α. Μαρκόπουλος

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Α. Ασημάκη Ιατρός-Παθολογοανατόμος

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

 

 

Β. Μπούζιου

Α. Σηφάκη-Γαβριηλίδου

Α. Μιχαλάκα

Α. Παγώνη

Κ. Βορεάδου-Παπαδημητρίου

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Σ. Λάμπου-Κίκα

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΌΡΟΦΟΣ)

 

3ος & 4ος όροφος Οδοντιατρικής Σχολής  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

                                                                                                              

Άτυπο ΜΠΣ: 1994-1995

Έναρξη ΜΠΣ: 2003-2004

 

 

 

ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

- Ακίνητη Οδοντική Προσθετική

- Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Π. Κοΐδης, Καθηγητής

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Π. Κοΐδης, Καθηγητής

Μ. Κοκοτή, Επίκ. Καθηγήτρια

Δ. Τορτοπίδης, Επίκ. Καθηγητής

Ε. Κοντονασάκη, Επίκ. Καθηγήτρια

Α. Μπακοπούλου,  Επίκ. Καθηγήτρια

Α. Θεοχαρίδου, Λέκτορας

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Μ. Καλογιαννίδου

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

 

Μ. Αθανασιάδου

Β. Κωνσταντοπούλου

Σ. Μιχαλούδη

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

 

Κ. Βρότσος †

Χ. Αζαρία †

Σ. Σταμούλης †

Τ. Θεοδώρου

Π. Γαρέφης

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΔΕΠ)

 

Σ. Βιτσέντζος

Α. Καριπίδης 

Ν. Καφαντάρης

Χ. Πετρίδης

Γ. Ρεΐσης

Κ. Σταμούλης

Ν. Τσίγγος  †

Α. Χατζηκυριάκος

 

ΒΟΗΘΟΙ

 

 

 

Ε. Κατραντζοπούλου

Γ. Καλτσίδης

Α. Κωστόπουλος

Κ. Κώστογλου

Θ. Μπρούσαλης

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Β. Δημητρίου

Κ. Μεσθανεύς †

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΤΠ)

 

Μ. Ρεΐση

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Ο. Λέτσιου

Α. Παπαντωνίου †

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΌΡΟΦΟΣ)

 

 

(α) 4ος όροφος, 7ος όροφος, Γραφεία

(β) 3ος όροφος, 1ος όροφος , 7ος όροφος, Εργαστήρια

(γ) 1ος όροφος, 1ος όροφος  Μανδαλιδείου Κέντρου Οδοντιατρικών Ερευνών, Κλινικές  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Άτυπο ΜΠΣ: 1987-1988

Έναρξη ΜΠΣ: 2003-2004

 

 

                           2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής καλύπτει τουλάχιστον ένα αυτοτελές αντικείμενο του Τομέα Προσθετικής και αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικών μεθόδων αποκατάστασης της εμφάνισης και λειτουργίας με κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις, σε ασθενείς με ολική, ή μερική νωδότητα, ή στοματογναθοπροσωπικά ελλείμματα αποσκοπώντας στη βελτίωση της στοματικής και γενικότερης υγείας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Α. Πισιώτης                          

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

Α. Πισιώτης, Καθηγητής                         

Β. Aναστασιάδου, Καθηγήτρια             

Α. Στέας, Αναπλ. Καθηγητής                           

Ε. Κωτσιομύτη, Αναπλ. Καθηγήτρια                        

Ι. Eμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής                   

Κ. Μιχαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής                   

Ο. Νάκα, Λέκτορας                                      

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Ε. Kαρακασίδου            

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Κ. Λαδοπούλου                   

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Κ. Βρότσος †

Χ. Αζαριά †

Α. Καλογιαννίδης

Δ. Κάπαρη

Ν. Καφαντάρης                   

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

Χ. Μάγκος

Χ. Ποιμενίδου –Σαμακοβίτου

Χ. Περσίδης

Σ. Παρίσης 

Β. Μοσχίδης

Δ. Πεταλωτής

Σ. Βασιάδης                    

Ε. Βηχούδη-Παπαναστασίου

Κ. Χατζησταύρος   

Δ. Κεφαλάς †      

Α. Σοφού                           

Δ. Σπατούλας  

Ε. Διακογιάννη-Μορδοχάι    

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

 

 

Σ. Βασίλογλου         

Δ. Κοντογιάννη

Γ. Χριστόπουλος †

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

Α. Κατσιαούνη

Σ. Σιόβας (Π.Ε. Διδάκτωρ Οδοντιατρικής) 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Ι. Σταμπουλίδης

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Σ. Μολλά

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΌΡΟΦΟΣ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος όροφος- Μανδαλίδειο ερευνητικό κέντρο

Κλινική για άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών

2ος όροφος

 1. Κλινική Χ. ΑΖΑΡΙΑ για άσκηση φοιτητών
 2. Χώρος διανομής εργαλείων
 3. Πειραματικό εργαστήριο
 4. Κλινική Γναθοπροσωπικών περιστατικών και Προσθετικών

    αποκαταστάσεων σε παιδιά

3ος όροφος: Εργαστήριο για άσκηση φοιτητών από κοινού με την Ορθοδοντική

4ος όροφος: Κλινική για άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών

6ος όροφος:

 1. Αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών 1ου έτους
 2. Αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου έτους
 3. Αποθήκη Οδοντιατρικού υλικού
 4. Βιβλιοθήκη
 5. Ένα εργαστήριο
 6. Δέκα γραφεία προσωπικού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άτυπο ΜΠΣ: 1992-1993

Έναρξη ΜΠΣ: 2003-2004

ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Αντικείμενο της Ορθοδοντικής είναι η πρόληψη, καταστολή και επανορθωτική θεραπεία των σκελετικών και συγκλεισιακών προβλημάτων σε μικρούς, εφήβους και ενήλικες ασθενείς. Περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση  των προβλημάτων που προέρχονται από τις σχιστίες και από άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και Σύνδρομα καθώς και από άπνοια ύπνου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Μ. Α. Παπαδόπουλος

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

 

Α. Ε. Αθανασίου, Καθηγητής

Μ. Α. Παπαδόπουλος, Καθηγητής

Ν. Τοπουζέλης, Καθηγητής

 1.  Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 2.  Σ. Καββαδία-Τσαταλά, Αναπλ. Καθηγήτρια
 3.  Σ. Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 4.  Ό.-Ε.  Κολοκυθά, Επίκ. Καθηγήτρια

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

 

Ε.  Κακλαμάνος

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Κ. Θεοφανίδου

Δ. Ζαπρούδη

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Β. Χαραλαμπάκης †

Α. Τσουκανέλης †

Β. Χαραλαμπάκης †

Γ. Κολοκυθάς

Α. Ε. Αθανασίου

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Α. Τσουκανέλης †

Β. Χαραλαμπάκης †  

Γ. Κολοκυθάς

Α. Κούμας

Θ. Μούλας

Α. Γαρέφη

Π. Σπύρου

Ε. Σφακιανάκη

Σ. Μπακατσέλος

Β. Κωστόπουλος †

Ε. Γιαννιού 

Ε. Μπάσδρα 

Θ. Ηλιάδης 

 1. Α. Ζαφειριάδης
 2. Ε. Μαρκοβίτση-Γεωργιάδου

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

 

Ε. Γαρέφη 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

 

Α. Ανδρεάδου

E. Kονιόρδου

Η. Καββαδίας † 

Ε. Γκιόκα – Κοτσώνη 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Ι. Δανιηλίδου

Ε. Καλυβάκη

Α. Καραμούτσιου

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΌΡΟΦΟΣ)

        

 

 

4ος   όροφος: Γραφεία

3ος  όροφος: Εργαστήριο για την άσκηση φοιτητών από κοινού με την Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική

1ος  όροφος:

Κλινικές για τους φοιτητές του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Αίθουσα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακών φοιτητών

Αίθουσες Ερευνητικών δραστηριοτήτων  

Αίθουσα Σεμιναρίων

Αίθουσα Βιβλιοθήκης  

Αίθουσα αναμονής για τους γονείς και τα παιδιά

Α' Υπόγειο, Αρχείο Ασθενών

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Άτυπο ΜΠΣ: 1988-1989

Έναρξη ΜΠΣ: 1994-1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Α. Κωνσταντινίδης

 

 ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

A. Κωνσταντινίδης, Καθηγητής

Σ. Κάλφας, Καθηγητής

Ι.  Βούρος, Αναπλ. Καθηγητής

Κ. Λουλουδιάδης, Αναπλ. Καθηγητής

Δ. Σακελλάρη,  Αναπλ. Καθηγήτρια

Β. Τοπίτσογλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Λ. Τσαλίκης, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής

Π. Δάγκαλης, Επίκ. Καθηγητής

Δ. Απατζίδου, Λέκτορας

 

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(άμισθοι)

 

Α. Μπακόπουλος

Λ. Μπατάς

Α. Παπαγεωργίου

Π. Χατζησάββας

Ε. Δουφεξή

Ν. Ευθυμιάδης

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

Δ. Λάμπρου †

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

 

Δ. Λάμπρου †

Β. Τάχος

Β. Βενδίστας

Ε. Σωτηριάδου

Ι.  Μπαρουτζόγλου

Γ. Τανιμανίδης

Σ. Κουμπιάς

Α. Κύρκου-Μπατά

Ε. Τσάνος

Ν. Κοτσάνος (μετακίνηση σε Παιδοδοντιατρική)

Χ. Καλπίδης

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

 

Α. Καπλανίδου

Α. Λάμπρου

Μ. Πάντσιου

Ε. Γαλατά

Σ. Πόρναλη

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

Α. Ζαχαρούδη

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (άμισθοι)

 

 

Ε. Ιωαννίδης 

Α. Γκόφα

Α. Αρχάκης

Κ. Αραποστάθης

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  (ΟΡΟΦΟΣ)

 

 

5ος όροφος Γραμματεία, γραφεία, εργαστήριο Περιοδοντολογίας

6ος  όροφος  Γραφείο, εργαστήριο Προληπτικής

1ος  όροφος Προπτυχιακή κλινική, εργαλειοδοσία

2ος όροφος Μανδαλιδείου, Μεταπτυχιακή Κλινική

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 • Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής

 Άτυπα ΜΠΣ: 1992

 Έναρξη ΜΠΣ: 2003-04 ως 2008-09

 • Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Άτυπα ΜΠΣ: 1992-1993

Έναρξη ΜΠΣ: 2003-2004

 

 

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Παιδοδοντιατρική

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ν. Κοτσάνος

 

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

Ν. Κοτσάνος, Καθηγητής

Κ. Αραποστάθης, Επίκ. Καθηγητής

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Κ. Φρέγκου

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

Α. Αρχάκης

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Β. Αδαμίδου

Β. Μπόκα

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

(σύμβαση)

 

Η. Mανουσάκης 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Μ. Φακή

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Δ. Βελώνης

Σ. Αρίζος

Δ. Τσιάντου

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΟΡΟΦΟΣ)      

 

 

7ος όροφος Γραμματεία, γραφεία

6ος  όροφος Προπτυχιακή κλινική, εργαλειοδοσία

4ος όροφος Μανδαλιδείου, Μεταπτυχιακή κλινική, εργαλειοδοσία

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

Έναρξη ΜΠΣ: 2008-2009

 

 

 

 

IV. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση της οδοντικής τερηδόνας καθώς και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, καθώς και  η αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων των δοντιών.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Ε. Κολινιώτη –Κουμπιά

 

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Γ. Παλαγγιάς, Καθηγητής

Ε. Κολινιώτη–Κουμπιά, Καθηγήτρια

Κ. Τολίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ε. Κουλαουζίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Π. Γερασίμου, Επίκ. Καθηγητής

Ε. Τσίτρου, Επίκ. Καθηγήτρια

Κ. Κουντουράς, Λέκτορας

 

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

 

Ε. Λιάκου Ελισάβετ

Λ. Ζτουκόπουλος Λάμπρος

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Α. Τζωρτζόπουλος

Λ. Πισιώτης

Ι. Παπαδόγιαννης

Α. Καρανίκα–Κούμα

Μ. Χελβατζόγλου –Αντωνιάδη

Π. Διονυσόπουλος

Γ. Παλαγγιάς

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Λ. Πισιώτης

Ι. Παπαδόγιαννης

Ι. Αποστολάκης

Σ. Θεοδωρίδου –Παχίνη

Σ. Παστελματζή

Π. Μίσσιας

Μ. Σαπουντζής

Ε. Καλινδέρης †

Ε. Μητσάκη-Μάτσου

Λ. Κωτίκας

Μ. Δουκίδου

Α. Καρανίκα –Κούμα

Μ. Χελβατζόγλου–Αντωνιάδη

Γ. Παλαγγιάς

Π. Διονυσόπουλος

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

 

Ι. Παπαθανασίου

Δ. Σακελλαρίου 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΌΡΟΦΟΣ)

 

 

 

5ος όροφος, Γραφεία

3ος όροφος, Εργαστήρια

Ισόγειο, Κλινικές

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Άτυπο ΜΠΣ: 1992-1993

Έναρξη ΜΠΣ: 2002-2003

 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

Ενδοδοντολογία

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Κ. Λυρούδια

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Κ. Λυρούδια, Καθηγήτρια

Δ. Τζιαφάς, Καθηγητής   

Ι.  Κολοκούρης, Καθηγητής  

Θ. Λαμπριανίδης, Καθηγητής 

Π. Μπελτές, Καθηγητής    

Χ. Σταυριανός, Καθηγητής    

Λ. Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ι.  Μολυβδάς, Αναπλ. Καθηγητής

Ν. Οικονομίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ο. Παντελίδου, Αναπλ. Καθηγητής

Χ. Γκόγκος, Επίκ. Καθηγητής

Π. Ζωγάκης, Λέκτορας

Γ. Μικρογιώργης, Λέκτορας

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ)

 

Θ. Γεωργιάδου

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

 

Π. Σταυριανού

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

 

 

Ε. Στασινόπουλος

Δ. Χατζηφωτιάδης †

Π. Παπαναγιώτου

Ε. Λιόλιος

Ι. Παπαδόγιαννης

Δ. Τζιαφάς

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΔΕΠ)

 

 

Ε. Στασινόπουλος

Θ. Τολίδης †

Α. Βυζαντιάδου

Θ. Γκανούλη

Σ. Τακούδα

Σ. Σπυριδωνίδου

Β. Ερμείδου

Χ. Φανιόπουλος

Β. Σαραηδάρης

Ι. Κοκκίκης

Ι. Αγιαννίδης

Ε. Λιόλιος

Χ. Στεφάνου

Α. Μπουτσιούκης

Α. Πλαστήρας

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΤΠ)

 

 

Ε. Πεσιρίδου  

Α. Δόρτα-Κέκη

Μ. Παγκράτη-Τζιαφά

Χ. Βούλγαρης

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

 

Π. Παπαδοπούλου

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΌΡΟΦΟΣ)

        

 

6ος όροφος, Γραφεία

2ος όροφος, Εργαστήρια

Ισόγειο, Κλινικές

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

Άτυπο ΠΜΣ: 1992

Έναρξη ΠΜΣ: 2003

 

 

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

 • Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
 • Βιοστατιστική
 • Πληροφορική
 • Ιατροβιολογικές Εφαρμογές  στην Οδοντιατρική

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Γ. Παλαγγιάς

 

ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

 

 

Γ. Παλαγγιάς

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

(ΙΔΑΧ)

 

Η. Μανουσάκης 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΌΡΟΦΟΣ)    

 

 

4ος όροφος, Γραφείο 

5ος και 6ος όροφος, Μανδαλίδειο Ερευνητικό Κέντρο