Διοικητικά Στελέχη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1959-1960  

Γρηγόρης Χατζηβασιλείου, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής

Π. Γιαννούλης, Διευθυντής

1960-1961   

 

Γρηγόρης Χατζηβασιλείου, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής

Π. Γιαννούλης, Διευθυντής

1961-1962  

 

Γρηγόρης Χατζηβασιλείου, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής

Π. Γιαννούλης, Διευθυντής

1962-1963  

 

Σπυρίδων Κρητικός, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής

Π. Γιαννούλης, Πρόεδρος

1963-1964  

 

Ανδρέας Ρέλιας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Κων/νος Βρότσος, Διευθυντής

1964-1965 

 

Σπυρίδων Κρητικός, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Αναστάσιος Τζωρτζόπουλος, Διευθυντής

1966-1967 

Αλέξανδρος Σάββας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

1967-1968 

Αλέξανδρος Σάββας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

1969-1970 

Θόδωρος Εδιπίδης, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

1970-1971 

Θόδωρος Εδιπίδης, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

1971-1972 

Χανανία Αζαριά, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1972-1973 

Χανανία Αζαριά, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1973-1974 

Βασίλειος Χαραλαμπάκης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1974-1975 

Βασίλειος Χαραλαμπάκης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1975-1976 

Χρήστος Μάρτης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1976-1977 

Δημήτριος Λάμπρου, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1977-1978 

Δημήτριος Χατζηφωτιάδης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1978-1979 

Εμμανουήλ Στασινόπουλος, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1979-1980 

Εμμανουήλ Στασινόπουλος, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1980-1981 

Λεωνίδας Πισιώτης, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1981-1982 

Χανανία Αζαριά, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

1982-1983 

Δημήτριος Λάμπρου, Κοσμήτορας Οδοντιατρικής Σχολής

Δημήτριος Χατζηφωτιάδης, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής 

1983-1985 

Δημήτριος Χατζηφωτιάδης, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής

1985-1991 

Παναγιώτης Παπαναγιώτου, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής

1991-1995 

Γεώργιος Κολοκυθάς, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής

Δημήτριος Χατζηφωτιάδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

1995-1997  

Δημήτριος Καρακάσης, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής 

Ιωάννης Παπαδόγιαννης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

1997-2001

Παύλος Γαρέφης, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής  

Γεώργιος Κολοκυθάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2001-2003 

 

Γεώργιος Κολοκυθάς, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής  

Αθανάσιος Αθανασίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2003-2005 

 

Αθανάσιος Αθανασίου, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής  

Αναστάσιος Τσίρλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2005-2007 

Αθανάσιος Αθανασίου, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

Αναστάσιος Τσίρλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2007-2009 

Κων/νος Αντωνιάδης, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2009-2011 

Κων/νος Αντωνιάδης, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

Σμαράγδα Καββαδία-Τσαταλά, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2011-2013 

Γεώργιος Παλαγγιάς, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος

2013-2015 

Γεώργιος Καρακιουλάκης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Γεώργιος Παλαγγιάς, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής

Αναστάσιος Τσίρλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής