ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ