Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων

 
 
 
για επικοινωνία μέσω facebook του Συλλόγου:
https://www.facebook.com/groups/1584132938545205/
 
 
για ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ