ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017
 
 
Προκήρυξη μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές     
 
και 
 
Προκήρυξη μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
 
στο Τμήμα Οδοντιατρικής για το έτος 2017, σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  9 – 16 Ιανουαρίου 2017
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το συνημμένο έντυπο αίτησης.
 
Από τη Γραμματεία