Δήλωση γενικού μαθήματος Βιοσταστική ΙΙ (προαιρετικό Β' εξαμήνου 2016-17)

Δήλωση γενικού μαθήματος Βιοστατιστική ΙΙ (προαιρετικό Β΄ εξαμήνου 2016-17)
 
Καλούνται  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο το μάθημα "Βιοστατιστική ΙΙ",
να παρευρεθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 08-03-2017 και ώρα 3.30 μ.μ. στη νησίδα των Η/Υ στο 1ο υπόγειο της Οδοντιατρικής
Η δήλωση του μαθήματος θα γίνει στον διδάσκοντα κ. Καραγιάννη, σε αυτό το πρώτο μάθημα.
 
Από τη γραμματεία του ΠΜΣ