Σχετικά με τη διενέργεια των συνεντεύξεων των υποψηφίων του ΠΜΣ Οδοντιατρική 2017-18