Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ188/7-9-59 τ.Α΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών.
Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής που περιλαμβάνει βασικές γνώσεις στη διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των τερηδόνικών βλαβών καθώς και των άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών. Επιπλέον, σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα πάνω στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής αλλά και η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων με ποικίλες μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι: 

Γερασιμίδου Όλγα

Στράκας Δημήτριος