ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ΄εξαμ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Τα μαθήματα της Στοματολογίας του Ζ΄εξαμήνου , θα ξεκινήσουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 /11 /2017 και θα έχουν ως εξής:
 
ΤΕΤΑΡΤΗ  Ζ3  ώρα 12:00 - 14:00π.μ στην αίθουσα σεμιναρίων Α΄του Υπογείου
ΠΕΜΠΤΗ  Ζ2  ώρα 12:00 - 14;00 π.μ στην αίθουσα σεμιναρίων του 2ου ορόφου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ζ1 ώρα 11:00 - 13:00μ.μ στην αίθουσα σεμιναρίων του 2ου ορόφου
 
Από το Εργαστήριο Στοματολογίας