ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡ.ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΙΤΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το επιλεγόμενο μάθημα "Χειρουργική Οδοντικών Εμφυτευμάτων,μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προπτυχιακών κλινικών, θα γίνεται κάθε Πέμπτη 12:00 - 14:00 μ.μ. Η αλλαγή θα ισχύσει από την Πέμπτη 30/11.