ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-18

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ: στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                           ΜΑΘΗΜΑ
Δευτέρα 11/12/2017                                  Ιατρική Φυσική
Τρίτη      12/12/2017                                 Ιατρική Χημεία
Τετάρτη   13/12/2017                                Ιατρική Βιολογία
 
Έναρξη εξέτασης  στις  10:00 π.μ. -  Λήξη εξέτασης στις 13:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  την 1η ημέρα των εξετάσεων 11/12/2017 η προσέλευση θα γίνει υποχρεωτικά στις 09:30 π.μ., προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο έλεγχος των στοιχείων των εξεταζομένων
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Παραδόσεων του Α΄ υπογείου του Τμήματος Οδοντιατρικής
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους,
καθώς και ΜΠΛΕ ΣΤΥΛΟ για την εξέταση.
Δεν θα γίνει δεκτό άλλο χρώμα στυλό εκτός του μπλέ.
 
Καλή Επιτυχία
Από τη Γραμματεία