ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΓΣ - Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 12/12/2017

Το προγραμματισμένο για την Τρίτη 12/12/2017, 08.00-10.00, μάθημα Φυσιολογίας ΣΓΣ του Γ εξαμήνου αναβάλλεται.