Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας για τους φοιτητές Ζ-Η 2016-17 και Ζ-Η 2017-18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές Ζ’-Η΄ εξαμ. 2016-17 και 2017-18 ότι για να ολοκληρώσουν την κλινική τους άσκηση στο Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας συνολικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 7 (επτά) ενδοδοντικές θεραπείες εκ των οποίων 2 (δύο ) θα είναι υποχρεωτικά σε γομφίους.  Αναλυτικά:
·         για να ολοκληρώσουν την άσκησή τους στο Ζ΄-Η΄ εξαμ. και να εισαχθούν στην  ΚΣΑΑ θα πρέπει να εκτελέσουν 3 ενδοδοντικές θεραπείες εκ των οποίων τουλάχιστον 1 σε γομφίο. Με την ολοκλήρωση των θεραπειών θα πρέπει να προσέλθουν στην γραμματεία του εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας 6ος όροφος για να επικυρωθεί η είσοδός τους στην ΚΣΑΑ.
·         για να ολοκληρώσουν την άσκησή τους στην ΚΣΑΑ θα πρέπει να εκτελέσουν  4 ενδοδοντικές θεραπείες εκ των οποίων 1 σε γομφίο αν δεν έχουν ολοκληρώσει ενδοδοντικές θεραπείες σε 2 γομφίους στο Ζ΄- Η΄ εξαμ. Με την ολοκλήρωση των θεραπειών θα πρέπει να προσέλθουν στην γραμματεία για την επικύρωση των θεραπειών οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να δώσουν το μάθημα Κλινική Ενδοδοντία -KΣΑΑ (πτυχιακό Ενδοδοντίας).
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ