ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

 
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8.30 – 9.30 πμ.
Οδηγίες λειτουργίας ΚΣΑΑ για τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΚΣΑΑ
και ώρα 9.30 – 10.30 πμ.
Ενημέρωση φοιτητών 4ου έτους για τις διαδικασίες Κλινικής Άσκησης
Η συνάντηση θα γίνει στο Μπλε Αμφιθέατρο
 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ