1η πρόσκληση για εργασία στην Ιατρ. Γενετ. 2018

                                                                              Θεσσαλονίκη  12.2.2018
 
 
                                        Ανακοίνωση–πρόσκληση (1)
 
   Οι φοιτητές του Ιατρικού & Οδοντιατρικού Τμήματος με τους παρακάτω αριθμούς εργαστηριακής κάρτας καλούνται σε συνάντηση με την επίκ. καθηγήτρια. κ .Θ. Κατωπόδη  την Τετάρτη 21.2.2018, ώρα: 11.00  πμ στο αμφιθέατρο Α΄ για θέμα που αφορά στην άσκησή τους στο φροντιστήριο (εκπόνηση εργασίας).
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό Τμήμα                                           Οδοντιατρικό Τμήμα
 
1-8                                                                 1-12
41-49                                                             41-48
81-88                                                             81-90
121-128                                                         
161-169
201-209
241-248
281-290
321-328
 
 
 
                                                                        
                                                                   
                                                                                         Θεσσαλονίκη  12.2.2018
                                                                       
                                                                       
               ΄Εναρξη μαθήματος Ιατρικής Γενετικής (Β΄εξάμηνο)
 
 
   Η έναρξη του μαθήματος της Ιατρικής Γενετικής για τους φοιτητές Ιατρικού & Οδοντιατρικού Τμήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5.3.2018 ώρα :11.00 πμ
στο αμφιθέατρο Α΄του Ιατρικού Τμήματος.
 
Πρόγραμμα μαθημάτων:
 
Δευτέρα 11.00-12.00
Τρίτη     11.00-12.00
Πέμπτη  11.00-12.00
Παρασκ.11.00-12.00
 
 
Οι ασκήσεις θα αρχίσουν στις 12.3.2018