ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.