Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε _5_ υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα