Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας για τους φοιτητές του τμήματος Β3 (αλλαγή αίθουσας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του τμήματος Β3 ότι το μάθημα της Βιολογίας Οδοντικών Ιστών θα γίνεται κάθε Τρίτη στις 08:00 - 09:00 στο αμφιθέατρο του Α΄ υπογείου.
 
Από το Εργαστήριο