Ανακοίνωση για το μάθημα Επιλογής Η΄εξ. Κλινική Ενδοδοντία ΙV-Ιατρογενή Συμβάματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η΄ ΕΞΑΜ. ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ " ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙV -ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΑ" ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-3-18 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 - 19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ΥΠΟΓΕΙΟΥ.
ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-3-18 ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  6ος ΟΡΟΦΟΣ. (Θα αναρτηθεί κατάσταση έξω από την Γραμματεία)
 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ