3η πρόσκληση για εργασία στην Ιατρ. Γενετική 2018

Ανακοίνωση (3)
 
   Οι  φοιτητές του  Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος  με τους παρακάτω  αριθμούς εργαστ. κάρτας καλούνται σε συνάντηση με την αναπλ. καθ. κ. Στ. Φιδάνη    την  Τετάρτη 21.3.2018, ώρα: 11.00 πμ στο μεγάλο αμφιθέατρο (Α) του Ιατρικού  Τμήματος, για θέμα που αφορά στην άσκησή τους στο φροντιστήριο (εκπόνηση εργασίας).
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό  Τμήμα                      Οδοντιατρικό  Τμήμα
 
19-29                                       23- 29α
62-71                                       58- 67
98-105                                   103- 110
137-145                                   
179-189
217-224
257-268
304-311
340-347