ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ