Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα αποτελέσματα της προόδου για το μάθημα της Γναθοπροσωπικής Ι στο Θ΄Εξάμηνο έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στον 7ο όροφο.
 
Από την Γραμματεία