Ενημέρωση για την έγκριση μαθητικών διαγωνισμών, προγραμμάτων και δράσεων από ΥΠΠΕΘ