Ανακοίνωση για συγκεκριμένο Τμήμα Οδοντιάτρων (ΣΤ3 )