ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 21-05

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Προληπτική του Δ' εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21-05-2018.
 
 
Εκ της γραμματείας
Κατερίνα Κουκουτσάκη
2310-999607