ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που ασκούνται στην κλινική του Ζ-Η εξαμήνου (κανονικοί και μεταφορείς)
να προσέλθουν για έλεγχο των στηριγμάτων τους προσκοπίζοντας την πράσινη κάρτα άσκησης 
τις παρακάτω μέρες και ώρες (Υπεύθυνη : κ. Μ.Κοκοτή)
Δευτέρα 11/6/2018, 13:00-17:00
Τρίτη 12/6/2018, 13:00-17:00
Παρασκευή 15/6/2018, 09:00 - 12:00
Εκ του Εργαστηρίου