Δήλωση για τις εξετάσεις του μαθήματος Περιοδοντολογία ΙΙΙ ή Περιοδοντολογία ΚΣΑΑ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δώσουν τα μαθήματα Περιοδοντολογία ΙΙΙ ή Περιοδοντολογία ΚΣΑΑ να προσέλθουν στην 
γραμματεία της Περιοδοντολογίας στον 5ο όροφο.
 
 
*** ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ